Kaupungistuminen ei ole maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mielestä enempää myönteinen kuin kielteinenkään asia – tärkeintä on tapa, jolla se toteutuu. Hän korosti kestävän kaupunkikehityksen merkitystä Asuntomarkkinat 2017 –tapahtumassa.

– Asuntorakentamisen lisääminen oli yksi keskeisiä tavoitteita hallitusohjelmassa. Se on nyt toteutunut, osin tietysti myös markkinavoimien ansiosta, ja antaa nostetta maan taloudelle, Tiilikainen totesi Juha Salmen haastateltavana.

Asumisen ja asuntorakentamisen tukemiseen ei ole Tiilikaisen mukaan tulossa suuria muutoksia:

– Valtion tukeman asuntotuotannon elementtejä on edelleen kehitetty, esimerkiksi uusi lyhyt korkotukimalli on saanut hyvän vastaanoton. Pitkässä, korkotuetussa tuotannossa omavastuukorko puolitettiin ja asumisoikeusasuntojen myöntövaltuuksia on lisätty. Vuokrasääntelyyn ei pidä palata.

Tiilikaisen sydäntä lähellä on erityisesti ikääntyvän suomalaisväestön asuminen. Hän näkeekin mahdollisuuksia sen edistämiseen erilaisten senioriasumiseen kohdistuvien ohjelmien avulla.

Normien purku ja digitalisointi on hyvässä vauhdissa

Normien purkamisesta on puhuttu paljon, mutta paljon on ministerin mukaan myös tapahtunut:

– Rakennusmääräyskokoelmia uudistetaan pala palalta. Puurakentamisen paloturvallisuusmääräykset tulevat muuttumaan ensi vuonna ja kaavoituksen sujuvuus tulee lisääntymään uuden maankäyttö- ja rakennuslain kautta. Täydennysrakentamisen mahdollistavaa kaavamenettelyä on nopeutettu, kun asemakaavaa voidaan uudistaa pala kerrallaan. Käyttötarkoituksen muutoksia helpotetaan.

Väestösuojien rakentamisen kohdalla ministeri joutui pyörittelemään sanojaan, sillä asiasta on hallituksen sisälläkin erilaisia ajatuksia. Maailmantilanne on taas muuttunut, minkä takia moni on miettinyt uudelleen perinteisten väestönsuojien tarpeellisuutta.

Tiilikainen huomauttikuitenkin, että esimerkiksi Helsingin seudulla väestönsuojissa on jo nyt tilaa yli asukasmäärän. – Tilanne on kuitenkin erilainen maan eri kaupungeissa, hän lisää.

Kaavoituksen juohevoittamiseen liittyy erottamattomasti digitalisaatio, jonka saapuminen asumisen ja rakentamisen alalle tapahtuu yhä nopeammalla vauhdilla. Rakentamisen ja kaavoituksen digitalisointihankkeet on käynnistetty ja tällä hallituskaudella on tarkoitus saada aikaan myös sähköinen asunto-osakasrekisteri.

Asuinalueiden eriytyminen on estettävä ennalta

Maakuntauudistuksen yhteydessä on nostettu esiin maankäytöä, asumista ja liikennettä koskevat MAL-sopimukset, joita valtio on tehnyt suurten kaupunkien kanssa. Tiilikainen ei näe syytä menettelyn muuttamiseen:

– Ne ovat onnistuneet hyvin – ajatellaan vaikkapa Raide-Jokeria tai Tampereen raitiovaunuliikennettä. Ei siinä tarvita uutta lainsäädäntöä – miksi lisätä byrokratiaa sinne, mikä toimii noin hyvin sopimallakin?

Erityisesti suurten kaupunkiseutujen asuinalueiden eriarvoistuminen on Tiilikaisen mukaan asia, johon pitää puuttua jo ennakolta. Alueille on sijoitettava erilaisia asumismuotoja, niin omistus- kuin vuokra-asumistakin.  Samalla on pidettävä samalla huoli siitä, että myös kunnalliset palvelut sijoittuvat tasaisesti kaikkien saataville.

Teksti ja kuva: JORMA SILO, Suomen Asuntotietokeskus

Live-kuvittaja Linda Saukko-Raudan kiteytys ministeri Kimmo Tiilaisen haastattelusta.

Share This