Asuntomarkkinoiden innovaatiokilpailun finalisteiksi on valittu Joutsenmerkitty kerrostalokohde Vantaalla, tekoälyä hyödyntävä kiinteistönpidon Leanheat-järjestelmä sekä One Click LCA -ohjelmisto, jolla voidaan tehdä nopeasti rakennushankkeiden ja -tuotteiden elinkaariarviointi.

Nyt yhdeksännen kerran järjestettävän innovaatiokilpailun painopisteenä ovat tällä kertaa ilmastonmuutoksen hillintään ja torjuntaan tähtäävät ratkaisut ja palvelut. Kilpailun voittaja valitaan ja julkistetaan Helsingissä 29.1.2019 järjestettävässä ASUNTOMARKKINAT 2019 -tapahtumassa.

VAV Kaskelantie 1 on Suomen suurin ja pääkaupunkiseudun ensimmäinen kerrostalohanke, joka täyttää pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin tiukentuneet kriteerit. Kohteessa tehdyn hiilijalanjälkitutkimuksen mukaan Kaskelantie 1:n hiilijalanjälki on 17 prosenttia  pienempi vastaaviin kohteisiin verrattuna. Materiaalien valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota päästöttömyyteen ja kemikaaliturvallisuuteen. Rakennustyömaan jätteistä kierrätettiin 73 prosenttia. VAV Asunnot Oy:lle kohteen rakensi kvr-urakkana NCC Suomi Oy.

Leanheatin tekoälyä hyödyntävä IoT-ratkaisu valvoo, ohjaa ja optimoi kaukolämmitteisten rakennusten lämpötilaa ja kosteutta. Ratkaisu parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta, tehostaa kaukolämpöyhtiöiden toimintaa ja luo asukkaille terveellisemmän sisäilmaston. Automaattinen ja itseoppiva järjestelmä optimoi reaaliaikaisesti sekä yksittäisiä rakennuksia että kokonaisia rakennusryhmiä. Leanheat on asennettu jo 100 000 asuntoon ympäri maailmaa, ja tavoitteena on miljoona asuntoa vuoteen 2022 mennessä.

Bionova Oy:n kehittämän One Click LCA -ohjelmiston avulla voidaan nopeasti ja helposti – jopa alle tunnissa – tehdä rakennusprojektien ja -tuotteiden elinkaariarvio ja ympäristövaikutusten analysointi. Ohjelmisto hyödyntää rakennuksen tietomallia tai myös muita aineistoja, esimerkiksi kustannuslaskennan määrätietoja, jotka muunnetaan ympäristövaikutuksiksi. Tämä suomalainen innovaatio on jo käytössä yli 50 maassa.

Asuntomarkkinoiden innovaatiokilpailun järjestävät Business Finland, ympäristöministeriö ja sen KIRA-digi-hanke sekä Suomen Asuntotietokeskus.

Lisätietoja:

Mika Lautanala, Business Finland, puh. 050 557 7838, mika.lautanala@businessfinland.fi

Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, puh. 050 517 9202, teppo.lehtinen@ym.fi

Teemu Lehtinen, KIRA-digi-hanke, puh. 040 456 6108, teemu.lehtinen@kiradigi.fi

Juha Salmi, Suomen Asuntotietokeskus, puh. 0400 423314, juha.salmi@asuntotietokeskus.fi

 

 

Share This