Krista Kiurun asuntopoliittisia linjauksia (video)

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru kertoo videossa näkemyksiään asuntopolitiikan painopisteistä. Hän korostaa ylikunnallisen maapolitiikan merkitystä erityisesti pääkaupunkiseudulla ja pyytää kaikkia niitä tahoja, jotka ovat kiinnostuneita kohtuuhintaisesta,...