Tekes, Rakennuslehti ja Suomen Asuntotietokeskus ovat myöntäneet Asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinnon Riihimäen Peltosaaren asuinalueen kehittämishankkeelle. Sen tavoitteena on rakentaa Peltosaaresta vetovoimainen alue Helsinki–Tampere-pääradan varrelle.

Tekesin johtajan Reijo Kankaan jakaman innovaatiopalkinnon vastaanottivat projektipäällikkö Irene Väkeävä-Harjula, kaavoituspäällikkö Kaija Niemi ja kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen.

Vuosina 19731993 rakennetulla Peltosaaren alueella asuu noin 2 700 asukasta. Alueen rakennukset ja maisemalliset ratkaisut noudattelevat rakentamisen aikaisia ihanteita ja käytäntöjä.

Riihimäen Peltosaari-projekti käynnistyi vuonna 2008. Sen myötä alueen energiatehokkuutta ja ekologisuutta parannetaan ja asukkaita aktivoidaan kehittämään omaa asuinaluettaan. Kantavana ideana on, että suunnittelijat, asukkaat, viranhaltijat ja rakentajat kehittävät Peltosaarta vuorovaikutteisesti yhdessä.

”Peltosaaresta on kasvanut kansallisesti merkittävä kaupunginosan kehittämishanke, jonka kokemuksia tullaan siirtämään myös muualle. Alue on toiminut erinomaisena alustana useille toisiaan tukeville käyttäjälähtöisille innovaatioille”, perustelee toimialajohtaja Reijo Kangas Tekesistä innovaatiopalkinnon myöntämistä.

Riihimäen kaupungin teettämien selvitysten mukaan Peltosaaren alueella on enemmän sosiaalisia ongelmia ja turvattomuuden tunnetta kuin muualla kaupungissa. Helsingin yliopiston Peltosaaresta tekemän tapaustutkimuksen ”Miten kehittää lähiötä?” jälkeen Riihimäen kaupunki hakeutui ympäristöministeriön Lähiöohjelmaan ja ARA:n Asumisen uudistaminen -projektiin sekä haki Tekesiltä rahoitusta Kaupunginosan uusi elämä -hankkeeseen.
”Peltosaari-projektin laaja-alaisuus ja monipuolisuus tähtäävät lähiöongelmien ratkaisuun eikä vain oireiden hoitoon. Lähtökohtana on ollut, että asukkaat arvostavat peruskorjattua asuinaluetta, jolla on vetovoimaa ja hyvä maine”, sanoo projektipäällikkö Irene Väkevä-Harjula Riihimäen kaupungilta.

Onnistuessaan Peltosaaren saneeraus nostaa merkittävästi alueen arvoa; VTT on arvioinut jopa 100 miljoonan euron arvonnousua.

Vuorovaikutteinen ideakilpailu
Peltosaaren kehitystyössä on toteutettu lukuisia innovatiivisia yhdyskuntarakentamiseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Muun muassa Kaupunginosan uusi elämä -hankkeen uudenlaista hankintamenettelyä on sovellettu Peltosaaren uudistamisessa.

Uudistamisen ideakilpailu toteutettiin ensi kertaa Suomessa vuorovaikutteisesti ja yhteistyössä suunnittelijoiden, asukkaiden ja aluekehittämisen asiantuntijoiden kanssa. Voittajaehdotuksesta on jalostettu yleissuunnitelmaehdotus, joka etenee normaaliin päätöksentekoon helmi-maaliskuun vaihteessa.

Peltosaaressa on toteutettu myös Innova-passiivikerrostalon peruskorjaus, jossa sovellettiin uutta Aalto-yliopiston kehittämää menetelmää yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa. Kohteeksi valittiin Riihimäen Kotikulma Oy:n hallinnoima kaupungin vuokrakerrostalo. Uusien rakennusmääräysten mukaiset, talonkorkuiset, tehdasvalmisteiset elementit kuljetettiin työmaalle ja nostettiin paikoilleen erikoissuurilla nostureilla. Suurin osa asukkaista asui talossa koko peruskorjauksen ajan.

Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma on rahoittanut Peltosaaren alueen kehittämistä.
Asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinto jaettiin 24.1. Helsingissä pidetyssä Asuntomarkkinat 2013
-seminaarissa.

Lisätietoja: Reijo Kangas, toimialajohtaja, Tekes, puh. 029 505 5892, reijo.kangas(at)tekes.fi
Irene Väkevä-Harjula, projektipäällikkö, Riihimäen kaupunki, puh. 050 572 6510, irene.vakeva-harjula(at)riihimaki.fi, www.peltosaari.net <http://www.peltosaari.net>

Katso video!

Share This