Tekes, Rakennuslehti ja Suomen Asuntotietokeskus ovat myöntäneet vuoden 2014 Asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinnon Lakea Oy:n toimitusjohtaja Keijo Ullakolle hänen innovatiivisesta ja kestävää asumista edistävästä työstään asuntorakentamisessa.

W_Ullakko3Seinäjoella toimiva Lakea on isännöintiin, vuokra-asumiseen ja rakennuttamiseen erikoistunut yritys, jonka omistajina on 15 pohjalaista kuntaa. Keijo Ullakko on yhtiön johdossa esimerkillisesti painottanut rakentamisen laatua, energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä.

Lakea on nopeasti kasvanut valtakunnalliseksi toimijaksi erityisryhmille tarkoitettujen palvelutalojen rakennuttajana. Kohteet toteutetaan Stora Enson Hartolan tehtailla tuotetuista puulevyrakenteisista tilaelementeistä. Räätälöidyt ja asennusvalmiit CLT-tilaelementit on sittemmin otettu käyttöön myös kerrostalorakentamisessa. Seinäjoelle on valmistumassa puuelementtikerrostalo, joka on Suomen korkein massiivipuutalo.

”Keijo Ullakko on teollisen puurakentamisen edelläkävijänä vaikuttanut merkittävästi siihen, että kerrostaloja voidaan tehdä pitkälle jalostetuista tilaelementeistä”, perustelee Reijo Kangas Tekesistä.

Teollisella valmistuksella laatua rakentamiseen

Teollisella tuotannolla saavutetaan kustannushyötyjä rakennusajan lyhentymisen kautta, mutta näitä enemmän Ullako itse painottaa rakentamisen laadun parantumista. Hänen mukaansa esiteollinen valmistus kuivissa ja lämpimissä tehdastiloissa on laadun tae. Näin pystytään välttämään esimerkiksi kosteusongelmat ja sen seurauksena aiheutuvat homeongelmat.

”Tilaajan kannalta puulevyrakenteiset tilaelementit mahdollistavat myös täysin uusia arkkitehtonisia ratkaisuja. Moduulirakentaminen tuo asuntoihin myös muunneltavuutta: kaksi pientä asuntoa voidaan tarvittaessa yhdistää yhdeksi isommaksi asunnoksi tai päinvastoin”, Ullakko toteaa.

”Asukkaat puolestaan hyötyvät puulevyrakenteisen asunnon terveellisestä sisäilmasta ja hyvästä äänieristyksestä. CLT-elementeistä rakennetussa talossa seinänaapureilla on molemmilla oma seinä, joiden välissä oleva ilmatila toimii äänieristeenä ja tiivisteenä.”

Ristiinlaminoidut massiivipuulevyt eli CLT-rakennuslevyt valmistetaan Stora Enson Itävallan tehtailla ja kuljetetaan jatkojalostettavaksi CLT-elementeiksi Suomeen, jolloin levyihin asennetaan eristeet, ulkoverhous, ikkunat ja ovet asiakkaan suunnitelmien mukaan.

Ullakko toivoo, että CLT-levyjen tuotanto saataisiin Suomeen, sillä se avaisi maallemme loistavia vientimahdollisuuksia ja toisi uutta osaamista sekä työpaikkoja.

Keijo Ullakko kuuluu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n aluejohtokuntaan ja RAKLI ry:n Asunnot-johtoryhmään.

Lisätietoja: Reijo Kangas, johtaja, älykäs elinympäristö, Tekes, puh. 029 505 5892, reijo.kangas(at)tekes.fi

Keijo Ullakko, toimitusjohtaja, Lakea Oy, puh. 040 549 7250, keijo.ullakko(at)lakea.fi, www.lakea.fi

Share This