Eero Lukin, Tekes, puh. 010 605 5715 26.1.2012

Asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinto Hoas-laboratoriolle

Tekes ja Suomen Asuntotietokeskus ovat myöntäneet Asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinnon Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön Hoasin ja ajatushautomo Demos Helsingin Hoas-laboratoriolle käyttäjälähtöisten innovaatioiden ja uusien mallien hyödyntämisestä asumisessa.

Hoas-laboratorio on kaksivuotinen kokeileva designprojekti, jossa kehitetään opiskelija-asumisen yhteisöllisyyttä ja haetaan keinoja vähentää asumisen energiankulutusta.

”Hankkeen tuloksena syntyy parempaa asumista – toimivampia yhteistiloja, pienempiä sähkölaskuja ja viihtyisämpiä pihapiirejä”, toteaa toimitusjohtaja Heikki Valkjärvi Hoasilta.

Syksyllä 2010 aloitetun hankkeen ensimmäisenä vuotena keskityttiin erityisesti monipuolisemman asukaskuvan rakentamiseen sekä keskinäisriippuvuuteen perustuvaan yhteisöllisyyteen. Menetelminä on käytetty muun muassa Ylioppilaslehdessä julkaistuja blogeja, yhteisöasumista havainnoivaa palvelumuotoilua, naapuriapuun kannustavaa aikapankkia Kampissa, talojen välisiä energiansäästökilpailuja ja talon asukkaiden yhteisiä laariviljelmiä.

”Hoasin asukkaat ovat keskimääräistä ympäristömyönteisempiä, kansainvälisempiä ja valmiimpia uusien asioiden kokeiluun. Kyse on siitä, miten fiksusta ja omien arvojen mukaisesta toiminnasta tehdään helppoa ja houkuttelevaa. Pasilassa Junailijankujalla tämä on tarkoittanut viihtyisiä yhteisiä tiloja, seinien ja lattioiden hyödyntämistä viestinnässä, asukasisäntiä sekä rappuun maalattua 8-kerroksista jättiläistä”, kertoo tutkija Tommi Laitio Demos Helsingistä.

Hoas-laboratorion tulokset hyödyttävät laajalti suomalaista asumista

”Hoas-laboratorion avulla olemme saaneet arvokasta ja syvällistä tietoa asukkaiden asumistarpeista ja arvostuksista”, sanoo Valkjärvi.

Hoas-laboratoriossa keskitytään vuonna 2012 siihen, miten jo saavutetut opit muunnetaan toimintakäytännöiksi ja laajasti sovellettaviksi konsepteiksi. Kevään aikana Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa toteutetaan studiokurssi, jossa suunnitellaan Otaniemen Jämeräntaipaleen opiskelija-asuntojen uudistus. Kokeilujen perusteella kehitetään uudenlaisia toimintamalleja ja asumistuotteita. Hoas-laboratorion tulokset ovat koko suomalaisen asumisen kentän käytössä.

”Avoimeen jakamiseen perustuvan lähestymistavan sekä Hoasin asukaskunnan vuoksi hankkeella on kauaskantoisia vaikutuksia. Hoasin nykyiset asukkaat ovat tulevaisuuden rakennuttajia, vuokralaisia, päättäjiä ja asunnonomistajia”, Valkjärvi korostaa.

Hoas-laboratoriohanketta rahoittaa Tekes ja se liittyy Tekesin Tila-ohjelmaan. Hoas-laboratorio on myös osa World Design Capital 2012 Helsinki -ohjelmakokonaisuutta.

Lisätietoja

Reijo Kangas, toimialajohtaja, Tekes, puh. 010 605 5892, reijo.kangas(at)tekes.fi

Juha Salmi, toimitusjohtaja, Suomen Asuntotietokeskus, puh. 0400 424 314, juha.salmi(at)asuntotietokeskus.fi

www.facebook.com/hoaslaboratorio

 

Share This